Impreuna dam sens vietii !
   
       
       
   
Image Map
   
       

Te afli la pagina: Achizitii

 

Investeste in oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

 

› Anunt publicitar achizitie directa ”Servicii organizare evenimente – conferinte de presa inchidere proiect”

 

Obiectivul specific al contractului îl constituie prestarea serviciilor de organizare a două conferințe de presă de închidere a proiectului ”Parteneriat pentru Incluziune!”, una ce va fi derulată în Vaslui în data de 21 noiembrie 2016 (sediu DGASPC Vaslui din Vaslui, suburbia Moara Grecilor, șos. Națională Vaslui-Iași, nr. 1) și alta la Iași în data de 28 noiembrie 2018. Scopul organizării celor două evenimente îl constituie promovarea rezultatelor proiectului implementat pe o perioadă de 23 luni (decembrie 2014 – noiembrie 2016). ”Parteneriat pentru incluziune” este inițiativa unui consorțiu de 9 instituții, din care 7 ONG locale și naționale, respectiv 2 DGASPC-uri din Iași și Vaslui, active în domeniul serviciilor sociale și au avut ca obiectiv principal îmbunătățirea calității vieții și a accesului la servicii sociale integrate pentru tineri din județele Iași, Vaslui, Constanța și Mureș.

 

Achiziția se realizează în cadrul proiectului „Parteneriat pentru incluziune”, număr de identificare proiect PET060, facilitatea de finanțare PLUS, contract Nr. 01ST/18.12.2014, Act adițional nr. AA3/PLUS/15.04.2016, finanțat în cadrul apelului „SINERGII PENTRU VIITOR – tineri în situaţii de risc” din cadrul Programului RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale", program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014.

 

Data publicarii pe site - 16 noiembrie 2016

› Documentatia de atribuire_organizare evenimente_1.pdf

› Formulare achizitie_organizare evenimente_1.doc

 

› Anunt publicitar achizitie directa ”Servicii de tipărire și multiplicare ghid pentru specialiști – servicii sociale integrate adresate tinerilor”

 

Obiectivul specific al contractului îl constituie tipărirea și multiplicarea unui număr de 1.000 exemplare a unui manual de bune practici pentru specialiștii din domeniul social și educațional, cu ISBN la editura națională cu titlul ”Servicii sociale integrate adresate tinerilor. Ghid pentru specialiști”. 

 

Ghidul va servi ca model de lucru/intervenție pe cazuri/intervenție în comunitate pentru specialiștii din domeniul serviciilor sociale și nu numai. La realizarea conținutului acestui ghid a contribuit fiecare din cele 7 ONG-uri partenere în proiect punând împreună expertiza, instrumentele și metodologia de lucru în servicii sociale pe diferite domenii și arii de intervenție. Acest ghid se va constitui ca un îndrumar de specialitate ce va sprijini activitatea asistenților sociali din instituții publice și private de asistență socială. 

 

Achiziția se realizează în cadrul proiectului „Parteneriat pentru incluziune”, număr de identificare proiect PET060, facilitatea de finanțare PLUS, contract Nr. 01ST/18.12.2014, Act adițional nr. AA3/PLUS/15.04.2016, finanțat în cadrul apelului „SINERGII PENTRU VIITOR – tineri în situaţii de risc” din cadrul Programului RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale", program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014.

 

Data publicarii pe site - 16 noiembrie 2016

› Documentatie atribuire_servicii multiplicare ghid_1.pdf

› Formulare achizitie_servicii tiparire si multiplicare ghid_1.doc

 

› Anunt publicitar achizitie directa furnizare pachet interactiv educational

 

Denumirea contractului de achiziție: „Furnizare pachet interactiv educațional” format din tablă interactivă cu soft în limba română+videoproiector și suport perete profesional+Laptop I3 preinstalat cu windows 7/8/10 și microsoft office ready  și accesorii pachet interactiv (adaptor wireless videoproiector, cameră de documente, stand mobil multimedia pentru susținerea laptop-ului și a camerei de documente, sistem audio tablă interactivă). 

COD CPV:  

30195200-4  Table electronice cu posibilitate de copiere sau accesorii (Rev. 2) 

 

Achiziția se realizează în cadrul proiectului „Parteneriat pentru incluziune”, număr de identificare proiect PET060, facilitatea de finanțare PLUS, contract Nr. 01ST/18.12.2014, Act adițional nr. AA3/PLUS/15.04.2016, finanțat în cadrul apelului „SINERGII PENTRU VIITOR – tineri în situaţii de risc” din cadrul Programului RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale", program derulat în cadrul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014. 

Data publicarii pe site - 08 noiembrie 2016

› Documentatia de atribuire_pachet interactiv PET060_1.pdf

› Formulare achizitie_pachet electronic interactiv_1.doc

 

› Echipamente ateliere croitorie pentru centrele Iasi si Constanta

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

Fundatia Alaturi de Voi Romania în calitate de achizitor, cu sediul în strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi organizează achizitia prin “ACHIZITIE DIRECTA” pentru:

 

“Echipamente  ateliere croitorie pentru centrele Iasi si Constanta”

 

Coduri CPV

42715000-1 - Masini de cusut (Rev. 2)

42611000-2 - Masini-unelte cu utilizare speciala (Rev.2)

 

Se vor depune oferte pentru intregul volum de produse solicitat. Nu se acceptă oferte parţiale.

Nu se acceptă oferte alternative.

Sursa de finantare: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resusrelor Umane 2007 – 2013.

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Proiect: Alianta pentru dezvoltarea economiei sociale - POSDRU/84/6.1/S/51204

Perioada de derulare a contractului: de la momentul semnarii contractului pana la data de 30.06.2013.

Termen de plata: Echipamentele vor fi livrate si montate conform specificatiilor de mai sus pana la data de 20.06.2013. Plata va fi efectuata la 10 de zile de la livrare, montare, punere in functiune si traning utilizare.         

Documentatia de atribuire a contractului pentru produsele de mai sus este disponibila in mod gratuit prin accesul direct si nerestrictionat la fisierul electronic disponibil la adresa proprie de internet www.alaturidevoi.ro.

Ofertele se vor depune la sediul achizitorului, Fundatia ADV Romania, din strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi, până la data de 05.06.2013, ora 10.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Fundatiei ADV Romania, în data de 05.06.2013 orele 11.00 şi pot participa persoane juridice române/străine, care au calitatea de furnizori ai produselor solicitate, conform condiţiilor Documentaţiei de atribuire.

Criteriul de atribuire este „pretul cel mai scazut”.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul achizitorului, telefon/ fax.0232-275.568, persoana de contact Ionut Zlate – expert achizitii.

Data publicarii pe site - 30 mai 2013

› Invitatie de participare_7.doc

› Documentatia de atribuire_6.doc

 

› Cursuri de formare profesională a echipei care lucrează în cele 3 unităţi protejate

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

Fundatia Alaturi de Voi Romania în calitate de achizitor, cu sediul în strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi organizează procedura “ACHIZITIE DIRECTA” pentru achizitionarea serviciilor privind:

 

“Cursuri de formare profesională a echipei care lucrează în cele 3 unităţi protejate

 

Cod CPV

80530000 – 8 – Servicii de formare profesionala (Rev. 2)

Ofertele pot fi depuse pentru fiecare curs in parte. Se acceptă oferte parţiale dar nu in cadrul unui curs. Nu se acceptă oferte alternative.

Sursa de finantare: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resusrelor Umane 2007 – 2013.

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” 

Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.

Proiect: Alianta pentru dezvoltarea economiei sociale - POSDRU/84/6.1/S/51204

Perioada de derulare a contractului: 1 (una) luna de la momentul semnarii contractului.

Termen de plata: Plata pentru serviciile prestate se va realiza integral la finalul derulării cursurilor de formare în baza PV de recepție servicii însoțite de o copie după suportul de curs. Plata se va face prin OP în baza facturii fiscale emise.

Documentatia de atribuire a contractului pentru serviciile de mai sus este disponibila in mod gratuit prin accesul direct si nerestrictionat la fisierul electronic disponibil la adresa proprie de internet www.alaturidevoi.ro.

Ofertele se vor depune la sediul achizitorului, Fundatia ADV Romania, din strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi, până la data de 21.05.2013, ora 11.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Fundatiei ADV Romania, în data de 21.05.2013 orele 12.00 şi pot participa persoane juridice române/străine, care au calitatea de prestatori ai serviciilor solicitate, conform condiţiilor Documentaţiei de atribuire.

Criteriul de atribuire este „pretul cel mai scazut”.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul achizitorului, telefon/ fax.0232 - 275.568, persoana de contact Ionut Zlate – expert achizitii.

 

Data publicarii pe site - 16 mai 2013

› Invitatie de participare_6.doc

› Documentatia de atribuire_5.doc

 

› Achizitie bilete transport aerian

 

SOLICITARE DE OFERTA

Fundatia Alaturi de Voi Romania în calitate de achizitor, cu sediul în strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi organizează procedura “ACHIZITIE DIRECTA” pentru achizitionarea serviciilor privind:

 

“Achizitie bilete transport aerian”

 

Cod CPV

34980000 – 0 - Bilete de transport

 

Se vor depune oferte pentru intregul volum de servicii solicitat. Nu se acceptă oferte parţiale.

Nu se acceptă oferte alternative.

Sursa de finantare: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resusrelor Umane 2007 – 2013.

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Proiect: Alianta pentru dezvoltarea economiei sociale - POSDRU/84/6.1/S/51204

Perioada de derulare a contractului: 1 (o) luna de la momentul semnarii contractului.

Termen de plata: Plata va fi efectuată în maxim 15 de zile de la semnarea contractului si receptia serviciilor, in baza procesului verbal de receptie servicii.

Specificatiile tehnice ale serviciilor ce urmeaza a fi achizitionate vor fi anexate  prezentei solicitari de oferta, ambele documente fiind disponibile in mod gratuit prin accesul direct si nerestrictionat la fisierul electronic disponibil la adresa proprie de internet www.alaturidevoi.ro.

Ofertele de pret ale posibililor ofertanti vor fi primite pana la data de 10.05.2013, orele 11.00, la adresa de mail office@alaturidevoi.ro.

Criteriul de atribuire este „pretul cel mai scazut”.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul achizitorului, telefon/ fax.0232 - 275.568, persoana de contact Ionut Zlate – expert achizitii.

Data publicarii pe site - 08 mai 2013

› Solicitare oferta_2.doc

› Anexa - solicitare oferta_1.doc

 

› Servicii de realizare film de prezentare a celor 3 unitati protejate – structuri de economie sociala dezvoltate prin proiect

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

Fundatia Alaturi de Voi Romania în calitate de achizitor, cu sediul în strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi organizează procedura “ACHIZITIE DIRECTA” pentru achizitionarea serviciilor privind:

 

Servicii de realizare film de prezentare a celor 3 unitati protejate – structuri de economie sociala dezvoltate prin proiect

 

Cod CPV

92111210-7 - Productie de filme publicitare (Rev.2)

 

Se vor depune oferte pentru intregul volum de servicii solicitat. Nu se acceptă oferte parţiale.

Nu se acceptă oferte alternative.

Sursa de finantare: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resusrelor Umane 2007 – 2013.

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Proiect: Alianta pentru dezvoltarea economiei sociale - POSDRU/84/6.1/S/51204

Perioada de derulare a contractului: 2 (doua) luni de la momentul semnarii contractului.

Termen de plata: Plata pentru serviciile prestate se va face 100% dupa receptia finala a serviciului, in baza facturii emise si a Procesului verbal de receptie servicii.

Documentatia de atribuire a contractului pentru serviciile de mai sus este disponibila in mod gratuit prin accesul direct si nerestrictionat la fisierul electronic disponibil la adresa proprie de internet www.alaturidevoi.ro.

Ofertele se vor depune la sediul achizitorului, Fundatia ADV Romania, din strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi, până la data de 29.04.2013, ora 10.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Fundatiei ADV Romania, în data de 29.04.2013 orele 11.00 şi pot participa persoane juridice române/străine, care au calitatea de prestatori ai serviciilor solicitate, conform condiţiilor Documentaţiei de atribuire.

Criteriul de atribuire este „pretul cel mai scazut”.

           Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul achizitorului, telefon/ fax.0232 - 275.568, persoana de contact Ionut Zlate – expert achizitii.

Data publicarii pe site - 18 aprilie 2013

› Invitatie de participare_4.doc

› Documentatia de atribuire_3.doc

 

› Campanie de promovare a rezultatelor proiectului

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

Fundatia Alaturi de Voi Romania în calitate de achizitor, cu sediul în strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi organizează procedura “ACHIZITIE DIRECTA” pentru achizitionarea serviciilor privind:

 

Campanie de promovare a rezultatelor proiectului

 

Cod CPV

79342200-5 - Servicii de promovare (Rev.2)

 

Se vor depune oferte pentru intregul volum de servicii solicitat. Nu se acceptă oferte parţiale.

Nu se acceptă oferte alternative.

Sursa de finantare: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resusrelor Umane 2007 – 2013.

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Proiect: Alianta pentru dezvoltarea economiei sociale - POSDRU/84/6.1/S/51204

Perioada de derulare a contractului: 2 (doua) luni de la momentul semnarii contractului.

Termen de plata: Plata pentru serviciile prestate se vor realiza in 2 transe:

 • 30% din valoarea contractului cu TVA dupa finalizarea productiei materialelor publicitare;
 • 70% dupa prezentarea raportului de audienta media pe campanie și receptia serviciilor

in baza facturii emise si a Procesului verbal de receptie servicii.

Documentatia de atribuire a contractului pentru serviciile de mai sus este disponibila in mod gratuit prin accesul direct si nerestrictionat la fisierul electronic disponibil la adresa proprie de internet www.alaturidevoi.ro.

Ofertele se vor depune la sediul achizitorului, Fundatia ADV Romania, din strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi, până la data de 26.04.2013, ora 10.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Fundatiei ADV Romania, în data de 26.04.2013 orele 11.00 şi pot participa persoane juridice române/străine, care au calitatea de prestatori ai serviciilor solicitate, conform condiţiilor Documentaţiei de atribuire.

Criteriul de atribuire este „pretul cel mai scazut”.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul achizitorului, telefon/ fax.0232 - 275.568, persoana de contact Ionut Zlate – expert achizitii.

Data publicarii pe site - 18 aprilie 2013

› Invitatie de participare_5.doc

› Documentatia de atribuire_4.doc

 

› Organizare eveniment intalnire angajati echipa de proiect si angajati din cele 3 unitati protejate structuri de economie sociala dezvoltate prin proiect

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

Fundatia Alaturi de Voi Romania în calitate de achizitor, cu sediul în strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi organizează procedura “ACHIZITIE DIRECTA” pentru achizitionarea serviciilor privind:

 

Organizare eveniment intalnire angajati echipa de proiect si angajati din cele 3 unitati protejate structuri de economie sociala dezvoltate prin proiect

 

Cod CPV

63510000-7 - Servicii de agentii de turism si servicii conexe (Rev.2)

 

Se vor depune oferte pentru intregul volum de servicii solicitat. Nu se acceptă oferte parţiale.

Nu se acceptă oferte alternative.

Sursa de finantare: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resusrelor Umane 2007 – 2013.

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Proiect: Alianta pentru dezvoltarea economiei sociale - POSDRU/84/6.1/S/51204

Perioada de derulare a contractului: 2 (doua) luni de la momentul semnarii contractului.

Termen de plata: Plata va fi efectuată în maxim 15 zile de la data desfasurarii activitatii, in baza facturii emise si a Procesului verbal de receptie servicii.

Documentatia de atribuire a contractului pentru serviciile de mai sus este disponibila in mod gratuit prin accesul direct si nerestrictionat la fisierul electronic disponibil la adresa proprie de internet www.alaturidevoi.ro.

Ofertele se vor depune la sediul achizitorului, Fundatia ADV Romania, din strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi, până la data de 24.04.2013, ora 10.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Fundatiei ADV Romania, în data de 24.04.2013 orele 11.00 şi pot participa persoane juridice române/străine, care au calitatea de prestatori ai serviciilor solicitate, conform condiţiilor Documentaţiei de atribuire.

Criteriul de atribuire este „pretul cel mai scazut”.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul achizitorului, telefon/ fax.0232 - 275.568, persoana de contact Ionut Zlate – expert achizitii.

Data publicarii pe site - 17 aprilie 2013

› Invitatie de participare_2.doc

› Documentatia de atribuire_1.doc

 

› Laptopuri

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

Fundatia Alaturi de Voi Romania în calitate de achizitor, cu sediul în strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi organizează achizitia prin “ACHIZITIE DIRECTA” pentru:

 

“Laptopuri”

 

Cod CPV

30213100-6 - Computere portabile (Rev.2)

 

Se vor depune oferte pentru intregul volum de produse solicitat. Nu se acceptă oferte parţiale.

Nu se acceptă oferte alternative.

Sursa de finantare: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resusrelor Umane 2007 – 2013.

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.

Proiect: Alianta pentru dezvoltarea economiei sociale - POSDRU/84/6.1/S/51204

Perioada de derulare a contractului: 2 (doua) luni de la momentul semnarii contractului.

Termen de plata: Plata va fi efectuata in maxim 15 de zile de la livrare, dupa semnarea procesului verbal de receptie a produselor.

Documentatia de atribuire a contractului pentru produsele de mai sus este disponibila in mod gratuit prin accesul direct si nerestrictionat la fisierul electronic disponibil la adresa proprie de internet www.alaturidevoi.ro.

Ofertele se vor depune la sediul achizitorului, Fundatia ADV Romania, din strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi, până la data de 24.04.2013, ora 11.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Fundatiei ADV Romania, în data de 24.04.2013 orele 12.00 şi pot participa persoane juridice române/străine, care au calitatea de furnizori ai produselor solicitate, conform condiţiilor Documentaţiei de atribuire.

Criteriul de atribuire este „pretul cel mai scazut”.

        Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul achizitorului, telefon/ fax.0232-275.568, persoana de contact Ionut Zlate – expert achizitii.

Data publicarii pe site - 17 aprilie 2013

› Invitatie de participare_3.doc

› Documentatia de atribuire_2.doc

 

› Modificare identitate vizuala proiect pe site-urile Fundatiei ADV Romania

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

Fundatia Alaturi de Voi Romania în calitate de achizitor, cu sediul în strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi organizează procedura “ACHIZITIE DIRECTA” pentru achizitionarea serviciilor privind:

 

“Modificare identitate vizuala proiect pe site-urile Fundatiei ADV Romania”

 

 

 

Cod CPV

 

72413000 - 8 - Servicii de proiectare de site-uri www

(World Wide Web) (Rev.2)

 

Se vor depune oferte pentru intregul volum de servicii solicitat. Nu se acceptă oferte parţiale.

Nu se acceptă oferte alternative.

Sursa de finantare: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resusrelor Umane 2007 – 2013.

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Proiect: Alianta pentru dezvoltarea economiei sociale - POSDRU/84/6.1/S/51204

Perioada de derulare a contractului: 1 (o) luna de la momentul semnarii contractului.

Termen de plata: Plata va fi efectuată în maxim 15 de zile de la receptia serviciilor, in baza procesului verbal de receptie servicii.

Specificatiile tehnice ale serviciilor ce urmeaza a fi achizitionate vor fi anexate  prezentei solicitari de oferta, ambele documente fiind disponibile in mod gratuit prin accesul direct si nerestrictionat la fisierul electronic disponibil la adresa proprie de internet www.alaturidevoi.ro.

Ofertele de pret ale posibililor ofertanti vor fi primite pana la data de 05.04.2013, orele 10.00, la adresa de mail office@alaturidevoi.ro.

Criteriul de atribuire este „pretul cel mai scazut”.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul achizitorului, telefon/ fax.0232 - 275.568, persoana de contact Ionut Zlate – expert achizitii.

Data publicarii pe site - 02 aprilie 2013

› Invitatie de participare - modificare identitate vizuala_1.doc

› Anexa - Specificatie tehnica - modificare identitate vizuala_1.doc

 

› Servicii arhivare documente din cadrul proiectului “Alianța pentru dezvoltarea economiei sociale”

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

Fundatia Alaturi de Voi Romania în calitate de achizitor, cu sediul în strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi organizează procedura “ACHIZITIE DIRECTA” pentru achizitionarea serviciilor privind:

 

Servicii arhivare documente din cadrul proiectului

“Alianța pentru dezvoltarea economiei sociale””  

 

Cod CPV

79995100-6 - Servicii de arhivare (Rev.2)

 

Se vor depune oferte pentru intregul volum de servicii solicitat. Nu se acceptă oferte parţiale.

Nu se acceptă oferte alternative.

Sursa de finantare: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resusrelor Umane 2007 – 2013.

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.

Proiect: Alianta pentru dezvoltarea economiei sociale - POSDRU/84/6.1/S/51204

Perioada de derulare a contractului: pana la data de 30.06.2013.

Termen de plata: plata se va face in transe, in baza proceselor verbale de receptie dosare arhivate la sfarsitul lunii aprilie, mai si iunie 2013. Plata se va face prin OP in baza facturilor fiscale emise de prestator.

Documentatia de atribuire a contractului pentru serviciile de mai sus este disponibila in mod gratuit prin accesul direct si nerestrictionat la fisierul electronic disponibil la adresa proprie de internet www.alaturidevoi.ro.

Ofertele se vor depune la sediul achizitorului, Fundatia ADV Romania, din strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi, până la data de 08.04.2013, ora 10.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Fundatiei ADV Romania, în data de 08.04.2013 orele 11.00 şi pot participa persoane juridice române/străine, care au calitatea de prestatori ai serviciilor solicitate, conform condiţiilor Documentaţiei de atribuire.

Criteriul de atribuire este „pretul cel mai scazut”.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul achizitorului, telefon/ fax.0232 - 275.568, persoana de contact Ionut Zlate – expert achizitii.

Data publicarii pe site - 02 aprilie 2013

› Invitatie de participare - servicii arhivare_1.doc

› Documentatia de atribuire a contractului de achizitie - servicii arhivare_1.doc

 

› Curs Manager sisteme management de mediu

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

Fundatia Alaturi de Voi Romania în calitate de achizitor, cu sediul în strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi organizează procedura “ACHIZITIE DIRECTA” pentru achizitionarea serviciilor privind:

 

“Curs Manager sisteme management de mediu”

 

Cod CPV

80540000 – 1 – Servicii de formare in domeniul mediului (Rev. 2)

 

Se vor depune oferte pentru intregul volum de servicii solicitat. Nu se acceptă oferte parţiale.

Nu se acceptă oferte alternative.

Sursa de finantare: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resusrelor Umane 2007 – 2013.

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Proiect: Alianta pentru dezvoltarea economiei sociale - POSDRU/84/6.1/S/51204

Perioada de derulare a contractului: 2 (doua) luni de la momentul semnarii contractului.

Termen de plata: Plata va fi efectuată în maxim 30 de zile de la semnarea contractului si receptia serviciilor, in baza procesului verbal de receptie servicii.

Specificatiile tehnice ale serviciilor ce urmeaza a fi achizitionate vor fi anexate  prezentei solicitari de oferta, ambele documente fiind disponibile in mod gratuit prin accesul direct si nerestrictionat la fisierul electronic disponibil la adresa proprie de internet www.alaturidevoi.ro.

Ofertele de pret ale posibililor ofertanti vor fi primite pana la data de 18.03.2013, orele 12.00, la adresa de mail office@alaturidevoi.ro.

Criteriul de atribuire este „pretul cel mai scazut”.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul achizitorului, telefon/ fax.0232 - 275.568, persoana de contact Ionut Zlate – expert achizitii.

Data publicarii pe site - 13 martie 2013

› Invitatie de participare - curs_1.doc

› Anexa - Specificatie tehnica - curs_1.doc

 

› Achizitie bilete transport aerian

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

Fundatia Alaturi de Voi Romania în calitate de achizitor, cu sediul în strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi organizează achizitia prin “ACHIZITIE DIRECTA” pentru:

 

“Achizitie bilete transport aerian”

 

Cod CPV

34980000 – 0 - Bilete de transport

 

Se vor depune oferte pentru intregul volum de produse solicitat. Nu se acceptă oferte parţiale.

Nu se acceptă oferte alternative.

Sursa de finantare: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resusrelor Umane 2007 – 2013.

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Proiect: Alianta pentru dezvoltarea economiei sociale - POSDRU/84/6.1/S/51204

Perioada de derulare a contractului: 2 (doua) luni de la momentul semnarii contractului.

Termen de plata: Plata va fi efectuata in maxim 60 de zile de la livrare, dupa semnarea procesului verbal de receptie a produselor.

Documentatia de atribuire a contractului pentru produsele de mai sus este disponibila in mod gratuit prin accesul direct si nerestrictionat la fisierul electronic disponibil la adresa proprie de internet www.alaturidevoi.ro.

Ofertele se vor depune la sediul achizitorului, Fundatia ADV Romania, din strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi, până la data de 18.03.2013, ora 10.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Fundatiei ADV Romania, în data de 13.03.2013 orele 11.00 şi pot participa persoane juridice române/străine, care au calitatea de furnizori ai produselor solicitate, conform condiţiilor Documentaţiei de atribuire.

Criteriul de atribuire este „pretul cel mai scazut”.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul achizitorului, telefon/ fax. 0232-275.568, persoana de contact Ionut Zlate – expert achizitii.

Data publicarii pe site - 13 martie 2013

› Invitatie de participare - bilete de transport aerian_2.doc

› Documentatia de atribuire a contractului de achizitie - bilete transport aerian_2.doc

 

› Medicina muncii

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

Fundatia Alaturi de Voi Romania în calitate de achizitor, cu sediul în strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi organizează procedura “ACHIZITIE DIRECTA” pentru achizitionarea serviciilor privind:

 

“Medicina muncii”

 

Cod CPV

85147000-1 - Servicii de medicina muncii (Rev.2)

 

Se vor depune oferte pentru intregul volum de servicii solicitat. Nu se acceptă oferte parţiale.

Nu se acceptă oferte alternative.

Sursa de finantare: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resusrelor Umane 2007 – 2013.

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Proiect: Alianta pentru dezvoltarea economiei sociale - POSDRU/84/6.1/S/51204

Perioada de derulare a contractului: 12 (douasprezece) luni de la momentul semnarii contractului, cu posibilitatea de prelungire.

Termen de plata: Plata va fi efectuată în maxim 30 de zile după efectuarea controlului de medicina muncii pentru angajații notificați de către achizitor, atât pentru controlul periodic anual cât și pentru cel la angajare. Plata va fi efectuată în maxim 30 de zile de la data emiterii facturii însoțită de un desfășurător al angajaților care au efectuat controlul de medicina muncii și pentru care se face plata. De asemenea, plata este condiționată și de eliberarea fișei de aptitudini a angajaților evaluați care va fi înaintată managerului de resurse umane din cadrul instituției.

Documentatia de atribuire a contractului pentru serviciile de mai sus este disponibila in mod gratuit prin accesul direct si nerestrictionat la fisierul electronic disponibil la adresa proprie de internet www.alaturidevoi.ro.

Ofertele se vor depune la sediul achizitorului, Fundatia ADV Romania, din strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi, până la data de 06.03.2013, ora 10.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Fundatiei ADV Romania, în data de 06.03.2013 orele 11.00 şi pot participa persoane juridice române/străine, care au calitatea de prestatori ai serviciilor solicitate, conform condiţiilor Documentaţiei de atribuire.

Criteriul de atribuire este „pretul cel mai scazut”.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul achizitorului, telefon/ fax.0232 - 275.568, persoana de contact Ionut Zlate – expert achizitii.

Data publicarii pe site - 27 februarie 2013

› Invitatie de participare - medicina muncii_3.doc

› Documentatia de atribuire a contractului de achizitie - medicina muncii_2.doc

 

› Produse papetarie

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

Fundatia Alaturi de Voi Romania în calitate de achizitor, cu sediul în strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi organizează achizitia prin “ACHIZITIE DIRECTA” pentru:

 

“Produse papetarie” 

Coduri CPV

30199000 – 0 – Articole de papetarie si alte articole de hartie (Rev. 2)

30233153 – 8 – Dispozitiv de citire si/sau inscriptionare CD-uri si DVD-uri (Rev. 2)

 

Se vor depune oferte pentru intregul volum de produse solicitat. Nu se acceptă oferte parţiale.

Nu se acceptă oferte alternative.

Sursa de finantare: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resusrelor Umane 2007 – 2013.

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Proiect: Alianta pentru dezvoltarea economiei sociale - POSDRU/84/6.1/S/51204

Perioada de derulare a contractului: 3 (trei) luni de la momentul semnarii contractului.

Termen de plata: Plata va fi efectuata in maxim 60 de zile de la livrare, dupa semnarea procesului verbal de receptie a produselor.

Documentatia de atribuire a contractului pentru produsele de mai sus este disponibila in mod gratuit prin accesul direct si nerestrictionat la fisierul electronic disponibil la adresa proprie de internet www.alaturidevoi.ro.

Ofertele se vor depune la sediul achizitorului, Fundatia ADV Romania, din strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi, până la data de 05.03.2013, ora 10.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Fundatiei ADV Romania, în data de 05.03.2013 orele 11.00 şi pot participa persoane juridice române/străine, care au calitatea de furnizori ai produselor solicitate, conform condiţiilor Documentaţiei de atribuire.

Criteriul de atribuire este „pretul cel mai scazut”.

                 Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul achizitorului, telefon/ fax. 0232 - 275.568, persoana de contact Ionut Zlate – expert achizitii.

Data publicarii pe site - 26 februarie 2013

› Invitatie de participare - produse papetarie_1.doc

› Documentatia de atribuire a contractului de achizitie - produse papetarie_1.doc

 

› Cartuse imprimanta

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

Fundatia Alaturi de Voi Romania în calitate de achizitor, cu sediul în strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi organizează achizitia prin “ACHIZITIE DIRECTA” pentru:

 

“Cartuse imprimanta”

Cod CPV

30125100 – 2 – Cartuse de toner (Rev. 2)

 

Se vor depune oferte pentru intregul volum de produse solicitat. Nu se acceptă oferte parţiale.

Nu se acceptă oferte alternative.

Sursa de finantare: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resusrelor Umane 2007 – 2013.

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Proiect: Alianta pentru dezvoltarea economiei sociale - POSDRU/84/6.1/S/51204

Perioada de derulare a contractului: 3 (trei) luni de la momentul semnarii contractului.

Termen de plata: Plata va fi efectuata in maxim 60 de zile de la livrare, dupa semnarea procesului verbal de receptie a produselor.

Documentatia de atribuire a contractului pentru produsele de mai sus este disponibila in mod gratuit prin accesul direct si nerestrictionat la fisierul electronic disponibil la adresa proprie de internet www.alaturidevoi.ro.

Ofertele se vor depune la sediul achizitorului, Fundatia ADV Romania, din strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi, până la data de 05.03.2013, ora 12.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Fundatiei ADV Romania, în data de 05.03.2013 orele 13.00 şi pot participa persoane juridice române/străine, care au calitatea de furnizori ai produselor solicitate, conform condiţiilor Documentaţiei de atribuire.

Criteriul de atribuire este „pretul cel mai scazut”.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul achizitorului, telefon/ fax.0232-275.568, persoana de contact Ionut Zlate – expert achizitii.

Data publicarii pe site - 26 februarie 2013

› Invitatie de participare - cartuse imprimanta_1.doc

› Documentatia de atribuire a contractului de achizitie - cartuse imprimanta_2.doc

 

› Echipamente ateliere croitorie Iasi si Constanta

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

Fundatia Alaturi de Voi Romania în calitate de achizitor, cu sediul în strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi organizează achizitia prin “STUDIU DE PIATA” pentru:

 

“Echipamente  ateliere croitorie Iasi si Constanta”

 

Coduri CPV

42715000-1 - Masini de cusut (Rev. 2)

42611000-2 - Masini-unelte cu utilizare speciala (Rev.2)

 

Se vor depune oferte pentru intregul volum de produse solicitat. Nu se acceptă oferte parţiale.

Nu se acceptă oferte alternative.

Sursa de finantare: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resusrelor Umane 2007 – 2013.

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Proiect: Alianta pentru dezvoltarea economiei sociale - POSDRU/84/6.1/S/51204

Perioada de derulare a contractului: 5 (cinci) luni de la momentul semnarii contractului.

Termen de plata: Plata va fi efectuata la 60 de zile de la livrare, montare, punere in functiune si traning utilizare in baza facturii fiscale şi dupa semnarea proceselor verbale de receptie, montare, punere in functiune si traning utilizare.

Documentatia de atribuire a contractului pentru produsele de mai sus este disponibila in mod gratuit prin accesul direct si nerestrictionat la fisierul electronic disponibil la adresa proprie de internet www.alaturidevoi.ro.

Ofertele se vor depune la sediul achizitorului, Fundatia ADV Romania, din strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi, până la data de 19.12.2012, ora 10.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Fundatiei ADV Romania, în data de 19.12.2012 orele 11.00 şi pot participa persoane juridice române/străine, care au calitatea de furnizori ai produselor solicitate, conform condiţiilor Documentaţiei de atribuire.

Criteriul de atribuire este „pretul cel mai scazut”.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul achizitorului, telefon/ fax.0232-275.568, persoana de contact Ionut Zlate – expert achizitii.

 

Data publicarii pe site - 12 decembrie 2012

› Invitatie de participare - echipamente atelier croitorie_1.doc

› Documentatia de atribuire a contractului de achizitie - echipamente atelier croitorie_1.doc

 

› “Servicii de mentenanta echipamente incalzire si racire la Centrul de Economie Sociala Iasi” - repetare

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

Fundatia Alaturi de Voi Romania în calitate de achizitor, cu sediul în strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi organizează achizitia prin “STUDIU DE PIATA” pentru:

 

“Servicii de mentenanta echipamente incalzire si racire la

Centrul de Economie Sociala Iasi”

 

Cod CPV - 50000000 – 5 – Servicii de reparare si intretinere (Rev. 2)

 

Se vor depune oferte pentru intregul volum de servicii solicitat. Nu se acceptă oferte parţiale.

Nu se acceptă oferte alternative.

Sursa de finantare: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resusrelor Umane 2007 – 2013.

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Proiect: Alianta pentru dezvoltarea economiei sociale - POSDRU/84/6.1/S/51204

Perioada de derulare a contractului: 12 (douasprezece) luni de la momentul semnarii contractului.

Termen de plata: lunar, pe baza facturii emise, in termen de maxim 45 zile de la primirea acesteia, prin OP în contul indicat de prestator.

Documentatia de atribuire a contractului pentru serviciile de mai sus este disponibila in mod gratuit prin accesul direct si nerestrictionat la fisierul electronic disponibil la adresa proprie de internet www.alaturidevoi.ro.

Ofertele se vor depune la sediul achizitorului, Fundatia ADV Romania, din strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi, până la data de 09.11.2012, ora 10.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Fundatiei ADV Romania, în data de 09.11.2012 orele 11.00 şi pot participa persoane juridice române/străine, care au calitatea de prestatori ai serviciilor solicitate, conform condiţiilor Documentaţiei de atribuire.

Criteriul de atribuire este „pretul cel mai scazut”.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul achizitorului, telefon/ fax.0232-275.568, persoana de contact Ionut Zlate – expert achizitii.

Data publicarii pe site - 02 noiembrie 2012

› Invitatie de participare - servicii mentenanta centrale_1.doc

› Documentatia de atribuire - servicii mentenanta centrale_1.doc

 

› “Servicii de mentenanta echipamente incalzire si racire la Centrul de Economie Sociala Iasi”

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

Fundatia Alaturi de Voi Romania în calitate de achizitor, cu sediul în strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi organizează achizitia prin “STUDIU DE PIATA” pentru:

 

“Servicii de mentenanta echipamente incalzire si racire la

Centrul de Economie Sociala Iasi”

 

Cod CPV - 50000000 – 5 – Servicii de reparare si intretinere (Rev. 2)

 

Se vor depune oferte pentru intregul volum de servicii solicitat. Nu se acceptă oferte parţiale.

Nu se acceptă oferte alternative.

Sursa de finantare: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resusrelor Umane 2007 – 2013.

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Proiect: Alianta pentru dezvoltarea economiei sociale - POSDRU/84/6.1/S/51204

Perioada de derulare a contractului: 12 (douasprezece) luni de la momentul semnarii contractului.

Termen de plata: lunar, pe baza facturii emise, in termen de maxim 45 zile de la primirea acesteia, prin OP în contul indicat de prestator.

Documentatia de atribuire a contractului pentru serviciile de mai sus este disponibila in mod gratuit prin accesul direct si nerestrictionat la fisierul electronic disponibil la adresa proprie de internet www.alaturidevoi.ro.

Ofertele se vor depune la sediul achizitorului, Fundatia ADV Romania, din strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi, până la data de 01.11.2012, ora 10.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Fundatiei ADV Romania, în data de 01.11.2012 orele 11.00 şi pot participa persoane juridice române/străine, care au calitatea de prestatori ai serviciilor solicitate, conform condiţiilor Documentaţiei de atribuire.

Criteriul de atribuire este „pretul cel mai scazut”.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul achizitorului, telefon/ fax.0232-275.568, persoana de contact Ionut Zlate – expert achizitii.

Data publicarii pe site - 25 octombrie 2012

› Invitatie de participare - servicii mentenanta echipamente_1.doc

› Documentatia de atribuire a contractului de achizitie - servicii mentenanta echipamente_1.doc

 

› Servicii turistice de transport, cazare si masa pentru organizare study–visit in Lousa, Portugalia si study-visit in Iasi, Romania

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

  

Fundatia Alaturi de Voi Romania în calitate de achizitor, cu sediul în strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi organizează achizitia prin “PROCEDURA COMPETITIVA” pentru:

 

„Servicii turistice de transport, cazare si masa pentru organizare study–visit in Lousa, Portugalia  si study-visit in Iasi, Romania”

 

Cod CPV

63510000 - 7 - Servicii de agentii de turism si servicii conexe (Rev.2)

 

Se vor depune oferte pentru intregul volum de servicii solicitat. Nu se acceptă oferte parţiale.

Nu se acceptă oferte alternative.

Sursa de finantare: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resusrelor Umane 2007 – 2013.

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Proiect: Alianta pentru dezvoltarea economiei sociale - POSDRU/84/6.1/S/51204

Perioada de derulare a contractului: 3 (trei) luni de la momentul semnarii contractului.

Termen de plata: integral (100%) in termen de maxim 30 zile de la recepţia facturii fiscale şi dupa semnarea procesului verbal de receptie dupa terminarea fiecarei activitati in parte.

Documentatia de atribuire a contractului pentru serviciile de mai sus este disponibila in mod gratuit prin accesul direct si nerestrictionat la fisierul electronic disponibil la adresa proprie de internet www.alaturidevoi.ro.

Ofertele se vor depune la sediul achizitorului, Fundatia ADV Romania, din strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi, până la data de 10.10.2012, ora 10.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Fundatiei ADV Romania, în data de 10.10.2012 orele 11.00 şi pot participa persoane juridice române/străine, care au calitatea de prestatori ai serviciilor solicitate, conform condiţiilor Documentaţiei de atribuire.

Criteriul de atribuire este „pretul cel mai scazut”.

                 Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul achizitorului, telefon/ fax 0232-275.568, persoana de contact Ionut Zlate – expert achizitii.

 

Data publicarii pe site - 29 septembrie 2012

› Invitatie de participare - servicii turistice Portugalia si Romania_1.doc

› Documentatia de atribuire a contractului de achizitie - servicii turistice Portugalia si Romania_1.doc

 

› Achizitie materii prime si materiale necesare derularii cursurilor practice pentru unitati protejate: atelier pictura si atelier legatorie manuala

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

Fundatia Alaturi de Voi Romania în calitate de achizitor, cu sediul în Iaşi, Bulevardul strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, cod postal 707316, judetul Iasi, organizează achizitia prin “STUDIU AL PIETEI” pentru:

 

„Achizitie materii prime si materiale necesare derularii cursurilor practice pentru unitati protejate: atelier pictura si atelier legatorie manuala

 

Coduri CPV

37823800 – 1  – Hartie si carton stratificat (Rev. 2)

30197620 – 2 – Hartie si cartoane tratate (Rev. 2)

22900000 - 9 - Diverse imprimate (Rev.2)

37820000 - 2 - Articole pentru lucrari de arta (Rev.2)

 

Se vor depune oferte pentru intregul volum de produse solicitat. Nu se acceptă oferte parţiale.

Nu se acceptă oferte alternative.

Sursa de finantare: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resusrelor Umane 2007 – 2013.

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Proiect: Alianta pentru dezvoltarea economiei sociale - POSDRU/84/6.1/S/51204

Perioada de derulare a contractului: 2 (doua) luni incepand cu data semnarii acestuia de catre ambele parti.

Termen de plata: 100 % - in termen de maxim 15 zile de la livrare la sediile beneficiarului din Iasi, Targu Mures si Constanta, dupa  semnarea procesului verbal de receptie a produselor.

Documentatia de atribuire a contractului pentru produsele de mai sus este disponibila in mod gratuit prin accesul direct si nerestrictionat la fisierul electronic disponibil la adresa proprie de internet www.alaturidevoi.ro.

Ofertele se vor depune la sediul achizitorului, Fundatia ADV Romania, din Iasi, strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, cod postal 707316, judetul Iasi, până la data de 04.09.2012, ora 10.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Fundatiei ADV Romania, în data de 04.09.2012 orele 11.00 şi pot participa persoane juridice române/străine, care au calitatea de furnizori ai produselor solicitate, conform condiţiilor Documentaţiei de atribuire.

Criteriul de atribuire este „pretul cel mai scazut”.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul achizitorului, telefon/ fax: 0232-275.568, persoana de contact Ionut Zlate – expert achizitii.

Data publicarii pe site - 28 august 2012

› Invitatie de participare - materii prime_1.doc

› Documentatia de atribuire a contractului de achizitie - materii prime_1.doc

 

› Evaluare servicii oferite beneficiarilor/ evaluare impact proiect „Alianța pentru Dezvoltarea Economiei Sociale”, implementator Fundatia „Alaturi de Voi” Romania

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

Fundatia Alaturi de Voi Romania în calitate de achizitor, cu sediul în strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi organizează achizitia prin “STUDIU DE PIATA” pentru:

 

Evaluare servicii oferite beneficiarilor/ evaluare impact proiect „Alianța pentru Dezvoltarea Economiei Sociale”, implementator Fundatia „Alaturi de Voi” Romania

 

Cod CPV

 79315000-5 - Servicii de cercetare sociala (Rev.2)

 

Se vor depune oferte pentru intregul volum de servicii solicitat. Nu se acceptă oferte parţiale.

Nu se acceptă oferte alternative.

Sursa de finantare: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resusrelor Umane 2007 – 2013.

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Proiect: Alianta pentru dezvoltarea economiei sociale - POSDRU/84/6.1/S/51204

Perioada de derulare a contractului: 3 (trei) luni de la momentul semnarii contractului.

Termen de plata: se vor efectua doua plati in cadrul contractului, prima dupa primirea unui draft al raportului de evaluare şi a doua la momentul predarii variantei finale a raportului final de evaluare si receptia acestuia in baza unui Proces verbal de receptie.

Documentatia de atribuire a contractului pentru serviciile de mai sus este disponibila in mod gratuit prin accesul direct si nerestrictionat la fisierul electronic disponibil la adresa proprie de internet www.alaturidevoi.ro.

Ofertele se vor depune la sediul achizitorului, Fundatia ADV Romania, din strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi, până la data de 30.08.2012, ora 10.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Fundatiei ADV Romania, în data de 30.08.2012 orele 11.00 şi pot participa persoane juridice române/străine, care au calitatea de prestatori ai serviciilor solicitate, conform condiţiilor Documentaţiei de atribuire.

Criteriul de atribuire este „pretul cel mai scazut”.

               

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul achizitorului, telefon/ fax.0232-275.568, persoana de contact Ionut Zlate – expert achizitii.

Data publicarii pe site - 23 august 2012

› Invitatie de participare - evaluare impact proiect_1.doc

› Documentatia de atribuire a contractului de achizitie - evaluare impact proiect_1.doc

 

› Achizitie bilete transport aerian

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

Fundatia Alaturi de Voi Romania în calitate de achizitor, cu sediul în strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi organizează achizitia prin “STUDIU DE PIATA” pentru:

 

“Achizitie bilete transport aerian”

 

Cod CPV 34980000 – 0 - Bilete de transport

 

Se vor depune oferte pentru intregul volum de produse solicitat. Nu se acceptă oferte parţiale.

Nu se acceptă oferte alternative.

Sursa de finantare: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resusrelor Umane 2007 – 2013.

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Proiect: Alianta pentru dezvoltarea economiei sociale - POSDRU/84/6.1/S/51204

Perioada de derulare a contractului: 1 (una) luna de la momentul semnarii contractului.

Termen de plata: integral (100%) in termen de maxim 30 zile de la recepţia facturii fiscale şi dupa semnarea procesului verbal de receptie a biletelor de avion şi a serviciului de transport de către reprezentanţi ai ambelor părţi.

Documentatia de atribuire a contractului pentru produsele de mai sus este disponibila in mod gratuit prin accesul direct si nerestrictionat la fisierul electronic disponibil la adresa proprie de internet www.alaturidevoi.ro.

Ofertele se vor depune la sediul achizitorului, Fundatia ADV Romania, din strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iasi, până la data de 29.08.2012, ora 10.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Fundatiei ADV Romania, în data de 29.08.2012 orele 11.00 şi pot participa persoane juridice române/străine, care au calitatea de furnizori ai produselor solicitate, conform condiţiilor Documentaţiei de atribuire.

Criteriul de atribuire este „pretul cel mai scazut”.

                

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul achizitorului, telefon/ fax. 0232-275.568, persoana de contact Ionut Zlate – expert achizitii.

Data publicarii pe site - 22 august 2012

› Invitatie de participare - bilete de avion_3.doc

› Documentatia de atribuire a contractului de achizitie - bilete de avion_3.doc

 

› Achizitie materii prime si materiale necesare derularii cursurilor practice pentru unitati protejate: atelier croitorie

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

Fundatia Alaturi de Voi Romania în calitate de achizitor, cu sediul în Iaşi, Bulevardul strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, cod postal 707316, judetul Iasi, organizează achizitia prin “STUDIU AL PIETEI” pentru:

 

„Achizitie materii prime si materiale necesare derularii cursurilor practice

pentru unitati protejate: atelier croitorie

                                                                                           

Coduri CPV

9200000-8 - Materiale textile si articole conexe (Rev.2)  

39560000-5 - Diverse articole textile (Rev.2)

 

Se vor depune oferte pentru intregul volum de produse solicitat. Nu se acceptă oferte parţiale.

Nu se acceptă oferte alternative.

Sursa de finantare: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resusrelor Umane 2007 – 2013.

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Proiect: Alianta pentru dezvoltarea economiei sociale - POSDRU/84/6.1/S/51204

Perioada de derulare a contractului: 3 (trei) luni incepand cu data semnarii acestuia de catre ambele parti.

Termen de plata: 100 % - in termen de maxim 15 zile de la livrare la sediile beneficiarului din Iasi si Constanta, dupa  semnarea procesului verbal de receptie.

Documentatia de atribuire a contractului pentru produsele de mai sus este disponibila in mod gratuit prin accesul direct si nerestrictionat la fisierul electronic disponibil la adresa proprie de internet www.alaturidevoi.ro.

Ofertele se vor depune la sediul achizitorului, Fundatia ADV Romania, din Iasi, strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, cod postal 707316, judetul Iasi, până la data de 16.08.2012, ora 12.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Fundatiei ADV Romania, în data de 16.08.2012 orele 13.00 şi pot participa persoane juridice române/străine, care au calitatea de furnizori ai produselor solicitate, conform condiţiilor Documentaţiei de atribuire.

Criteriul de atribuire este „pretul cel mai scazut”.

                Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul achizitorului, telefon/ fax: 0232-275.568, persoana de contact Ionut Zlate – expert achizitii.

Data publicarii pe site - 09 august 2012

› Invitatie de participare - materii prime atelier croitorie_1.doc

› Documentatia de atribuire a contractului de achizitie - materii prime - atelier croitorie_1.doc

 

› Inchiriere (cu posibilitatea de cumparare) centru digital de multiplicare pentru unitate protejata din Iasi - tiparire, brosare, capsare, pliere, scanare, arhivare, distrugere documente + inclus soft design documente + arhivare documente (inchiriere echipament + training + service + consumabile etc.)

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

Fundatia Alaturi de Voi Romania în calitate de achizitor, cu sediul în judetul Iaşi, strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava,  organizează achizitia prin “Procedura competitiva” a serviciilor privind :

 

„Inchiriere (cu posibilitatea de cumparare) centru digital de multiplicare pentru unitate protejata din Iasi - tiparire, brosare, capsare, pliere, scanare, arhivare, distrugere documente + inclus soft design documente + arhivare documente (inchiriere echipament + training + service + consumabile etc.)”

 

Coduri CPV:

30121100 - 4 - Fotocopiatoare (Rev.2)

30213300 - 8 - Computer de birou (Rev.2)

38520000 - 6 - Scanere (Rev.2)

30191400 - 8 - Dispozitiv de distrugere a documentelor (Rev.2)

2252000 - 6 - Servicii de arhivare computerizata (Rev.2)

 

Se vor depune oferte pentru intregul volum de servicii solicitat. Nu se acceptă oferte parţiale. Nu se acceptă oferte alternative.

Sursa de finantare: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resusrelor Umane 2007 – 2013.

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Proiect: Alianta pentru dezvoltarea economiei sociale - POSDRU/84/6.1/S/51204

Perioada de derulare a contractului: de la data semnarii contractului pana la 30.06.2013

         Termene de plata: suma totala va fi platita dupa cum urmeaza:

 • Rata 1 - 30% din valoarea închirierii centrului digital de multiplicare, dupa ce se livreaza toate echipamentele specificate mai sus, se monteaza, se pun in functiune si este realizata formarea pentru persoana responsabila din partea achizitorului, pana in data de 12 septembrie 2012. Plata se va face prin OP in maxim 15 de zile, in baza „Procesului-verbal de furnizare, punere in functiune si instruire”, respectiv a facturii fiscale emise de prestator;
 • Rata 2 – 20% din valoarea închirierii centrului digital de multiplicare, dupa prima lună de funcționare;
 • Rata 3 – 10% din valoarea închirierii centrului digital de multiplicare, dupa a doua lună de funcționare;
 • Rata 4 - 10% din valoarea închirierii centrului digital de multiplicare, dupa a treia lună de funcționare;
 • Rata 5 - 10% din valoarea închirierii centrului digital de multiplicare, dupa a patra lună de funcționare;
 • Rata 6 – 6% din valoarea închirierii centrului digital de multiplicare, dupa a cincea lună de funcționare;
 • Rata 7 – 5% din valoarea închirierii centrului digital de multiplicare, dupa a șasea lună de funcționare;
 • Rata 8 – 4% din valoarea închirierii centrului digital de multiplicare, dupa a șaptea lună de funcționare;
 • Rata 9 – 3% din valoarea închirierii centrului digital de multiplicare, dupa a opta lună de funcționare;
 • Rata 10 – 2% din valoarea închirierii centrului digital de multiplicare, dupa a noua lună de funcționare.

Plata pentru ratele 2-10 se va face prin OP in baza facturii fiscale emise de prestator și se va achita in primele 5 zile din luna urmatoare prestarii serviciului.

Separat, se va emite o factura pentru copiile alb negru si color realizate de catre achizitor la pretul ofertat, factura va fi achitata din fondurile proprii ale achizitorul si va face obiectul unui contract separat.

            Valoarea reziduala  este peste valoarea facturilor platite aferent ratelor 1-10. In functie de optiunea achizitorului, aceasta va fi platita in maxim 30 de zile de la data emiterii facturii fiscale insotita de „Proces Verbal de predare – primire echipament”, de certificate de conformitate, carti tehnice si alte documente dupa caz, in situatia in care achizitorul opteaza pentru continuarea folosirii echipamentelor inchiriate. Aceasta valoare reziduala va fi achitata din fondurile proprii ale achizitorului si va face obiectul unui contract separat. La finalul contractului de inchiriere, achizitorul isi rezerva dreptul de negociere a pretului per pagina de listare alb negru si color si incheierea unui nou contract in acest sens. In cazul, in care achizitorul doreste sa returneze echipamentele furnizorului, se va realiza doar un „Proces - verbal de predare – primire echipamente”.

Documentatia de atribuire a contractului pentru serviciile de mai sus este disponibila in mod gratuit prin accesul direct si nerestrictionat la fisierul electronic disponibil la adresa proprie de internet

www.alaturidevoi.ro sau poate fi remisa catre ofertanti in urma unei solicitari adresate Fundatiei Alaturi de Voi Romania la tel/fax: 0232/ 275.568, e-mail: office@alaturidevoi.roAceastă adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , pana la data limita de 20.08.2012, ora 10.00.

Ofertele se vor depune la sediul achizitorului, Fundatia ADV Romania, judetul Iaşi, strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, până la data de 20.08.2012, ora 10.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Fundatiei ADV Romania, în data de 20.08.2012 orele 11.00 şi pot participa persoane juridice române/străine, care au calitatea de furnizori ai serviciilor solicitate, conform condiţiilor Documentaţiei de atribuire.

Criteriul de atribuire este „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul achizitorului, telefon/ fax.: 0232 - 275.568, persoana de contact Ionut Zlate – Manager achizitii.

Data publicarii pe site - 08 august 2012

› Invitatie de participare - inchiriere centru digital de multiplicare_1.doc

› 6 - Documentatia de atribuire a contractului de achizitie - inchiriere centru digital_1.doc

 

› Servicii organizare eveniment Ziua Portilor Deschise – 14 septembrie 2012 (catering, sonorizare, amenajare spatii exterioare si interioare)

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

Fundatia Alaturi de Voi Romania în calitate de achizitor, cu sediul în strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava,  judetul Iaşi, organizează achizitia prin “Studiu al pietei” a serviciilor privind :

 

„Servicii organizare eveniment Ziua Portilor Deschise – 14 septembrie 2012        (catering, sonorizare, amenajare spatii exterioare si interioare)”

 

Cod CPV:

79952000 – 2 – Servicii pentru evenimente (Rev. 2)

 

Se vor depune oferte pentru intregul volum de servicii solicitat. Nu se acceptă oferte parţiale. Nu se acceptă oferte alternative.

Sursa de finantare: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resusrelor Umane 2007 – 2013.

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Proiect: Alianta pentru dezvoltarea economiei sociale - POSDRU/84/6.1/S/51204

Perioada de derulare a contractului: 2 (doua) luni incepand de la data semnarii contractului.

            Termen de plata: 100% dupa prestarea serviciului în maxim 30 de zile în baza „Procesului verbal de receptie servicii” si a facturii.

Documentatia de atribuire a contractului pentru serviciile de mai sus este disponibila in mod gratuit prin accesul direct si nerestrictionat la fisierul electronic disponibil la adresa proprie de internet www.alaturidevoi.ro sau poate fi remisa catre ofertanti in urma unei solicitari adresate Fundatiei Alaturi de Voi Romania la tel/fax: 0232/ 275.568, e-mail: office@alaturidevoi.roAceastă adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , pana la data limita de 14.08.2012, ora 10.00.

         Ofertele se vor depune la sediul achizitorului, Fundatia ADV Romania, strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, judetul Iaşi până la data de 14.08.2012, ora 10.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Fundatiei ADV Romania, în data de 14.08.2012 orele 11.00 şi pot participa persoane juridice române/străine, care au calitatea de furnizori ai serviciilor solicitate, conform condiţiilor Documentaţiei de atribuire.

Criteriul de atribuire este „pretul cel mai scazut”.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul achizitorului, telefon/ fax.: 0232 - 275.568, persoana de contact Ionut Zlate – Manager achizitii.

Data publicarii pe site - 07 august 2012

› Invitatie de participare - Ziua Portilor Deschise_1.doc

› Documentatia de atribuire a contractului de achizitie - Ziua Portilor Deschise_1.doc

 

› Adresa modificare data desfasurare procedura „Organizare Targ National al Unitatilor Protejate, editia a III – a, Targu Mures, 4 - 8 octombrie 2012 (servicii de masa, cazare, chirie sali, sonorizare, pauza de cafea, inchiriere standuri, realizare si difuzare spoturi audio – video, machete de presa, alte materiale de promovare)”

 

Prin prezenta anuntam toti posibilii ofertanti la procedura privindOrganizare Targ National al Unitatilor Protejate, editia a III – a, Targu Mures, 4 - 8 octombrie 2012  (servicii de masa, cazare, chirie sali, sonorizare, pauza de cafea, inchiriere standuri, realizare si difuzare spoturi audio – video, machete de presa, alte materiale de promovare)”, organizata de  Fundatia “Alaturi de Voi” Romania, in data de 15.08.2012, cu privire la modificarea datei de desfasurare a acesteia.

 

              Atat in anuntul de presa aparut in Cotidianul regional “Evenimentul” din data de 04.08.2012 cat si din fisierele “Invitatia de participare” si “Documentatia de atribuire”  aparute in data de 04.08.2012 pe site-ul Fundatiei “Alaturi de Voi” Romania, www.alaturidevoi.ro/achizitii, apare data de 15.08.2012, orele 10.00 ca data limita de depunere a ofertelor si 15.08.2012, orele 11.00 ca data de deschidere a ofertelor pentru procedura specificata mai sus. Tinand cont de prevederile “Codului muncii” cu privire la “Zilele liber legale”, constatam ca ziua de miercuri, 15.08.2012 – Adormirea Maicii Domnului, este una din zilele liber legale si ca atare, vom modifica data limita de depunere a ofertelor si ora pentru ziua de 16.08.2012, orele 10.00. De asemenea, data si ora la care se vor deschide ofertele va fi 16.08.2012, orele 11.00. Restul informatiilor comunicate prin intermediul documentelor specificate mai sus raman neschimbate

Data publicarii pe site - 06 august 2012

› Adresa - modificare data desfasurare procedura_2.doc

 

› Organizare Targ National al Unitatilor Protejate, editia a III – a, Targu Mures, 4 - 8 octombrie 2012 (servicii de masa, cazare, chirie sali, sonorizare, pauza de cafea, inchiriere standuri, realizare si difuzare spoturi audio – video, machete de presa, alte materiale de promovare)

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

Fundatia Alaturi de Voi Romania în calitate de achizitor, cu sediul în judetul Iaşi, strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava,  organizează achizitia prin “Procedura competitiva” a serviciilor privind :

 

Organizare Targ National al Unitatilor Protejate, editia a III – a, Targu Mures, 4 - 8 octombrie 2012  (servicii de masa, cazare, chirie sali, sonorizare, pauza de cafea, inchiriere standuri, realizare si difuzare spoturi audio – video, machete de presa, alte materiale de promovare)

 

Coduri CPV:

79950000 - 8 - Servicii de organizare de expozitii, de targuri si de congrese (Rev.2)                         79342200 - 5 - Servicii de promovare (Rev.2) 

55100000 - 1 - Servicii hoteliere (Rev.2)

55300000 - 3 - Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)

55120000 - 7 - Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel (Rev.2)

 

Se vor depune oferte pentru intregul volum de servicii solicitat. Nu se acceptă oferte parţiale. Nu se acceptă oferte alternative.

Sursa de finantare: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resusrelor Umane 2007 – 2013.

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Proiect: Alianta pentru dezvoltarea economiei sociale - POSDRU/84/6.1/S/51204

Perioada de derulare a contractului: 4 (patru) luni incepand de la data semnarii contractului.

     Termene de plata: suma totala va fi platita dupa cum urmeaza:

·         Prima transa, se va achita contravaloarea materialelor de promovarea pentru eveniment in maxim 30 de zile, dupa receptia acestora in baza PV de receptie si a facturii fiscale emise;

·      A doua transa, se va achita dupa finalizarea campaniei media de promovare a evenimentului in maxim 30 de zile, dupa receptia acesteia in baza PV de receptie, a media plan-ului si a facturii fiscale emise;

·       A treia transa, se va achita dupa finalizarea evenimentului in maxim 30 de zile, dupa receptia acesteia, in PV de receptie, a diagramei de cazare, note de plata de la restaurant si a facturii fiscale emise

 

Documentatia de atribuire a contractului pentru serviciile de mai sus este disponibila in mod gratuit prin accesul direct si nerestrictionat la fisierul electronic disponibil la adresa proprie de internet www.alaturidevoi.ro sau poate fi remisa catre ofertanti in urma unei solicitari adresate Fundatiei Alaturi de Voi Romania la tel/fax: 0232/ 275.568, e-mail: office@alaturidevoi.roAceastă adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , pana la data limita de 15.08.2012, ora 10.00.

Ofertele se vor depune la sediul achizitorului, Fundatia ADV Romania, judetul Iaşi, strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, până la data de 15.08.2012, ora 10.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Fundatiei ADV Romania, în data de 15.08.2012 orele 11.00 şi pot participa persoane juridice române/străine, care au calitatea de furnizori ai serviciilor solicitate, conform condiţiilor Documentaţiei de atribuire.

Criteriul de atribuire este „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”.

                 

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul achizitorului, telefon/ fax.: 0232 - 275.568, persoana de contact Ionut Zlate – Manager achizitii.

Data publicarii pe site - 04 august 2012

› Invitatia de participare - Targul National al Unitatilor Protejate_1.doc

› Documentatia de atribuire a contractului de achizitie - organizare Targ National al Unitatilor Protejate_1.doc

 

› Plicuri cu burduf si separatoare pentru papetarie

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

Fundatia Alaturi de Voi Romania în calitate de achizitor, cu sediul în Iaşi, strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, cod postal 707316, judetul Iasi, organizează achizitia prin “STUDIU AL PIETEI” pentru:

 

„Plicuri cu burduf si separatoare pentru papetarie

                                                                                           

Coduri CPV

30199230 – 1 – Plicuri (Rev. 2)

30199600 – 6 – Separatoare pentru papetarie (Rev. 2)

 

Se vor depune oferte pentru intregul volum de produse solicitat. Nu se acceptă oferte parţiale.

Nu se acceptă oferte alternative.

Sursa de finantare: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resusrelor Umane 2007 – 2013.

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Proiect: Alianta pentru dezvoltarea economiei sociale - POSDRU/84/6.1/S/51204

Perioada de derulare a contractului: 1 (una) luna incepand cu data semnarii acestuia de catre ambele parti.

Termen de plata: 100 % - in termen de maxim 15 zile de la livrare la sediul beneficiarului, dupa  semnarea procesului verbal de receptie si primirea facturii.

Documentatia de atribuire a contractului pentru produsele de mai sus este disponibila in mod gratuit prin accesul direct si nerestrictionat la fisierul electronic disponibil la adresa proprie de internet www.alaturidevoi.ro.

Ofertele se vor depune la sediul achizitorului, Fundatia ADV Romania, din Iasi, strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, cod postal 707316, judetul Iasi, până la data de 24.07.2012, ora 10.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Fundatiei ADV Romania, în data de 24.07.2012 orele 11.00 şi pot participa persoane juridice române/străine, care au calitatea de furnizori ai produselor solicitate, conform condiţiilor Documentaţiei de atribuire.

Criteriul de atribuire este „pretul cel mai scazut”.

               

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul achizitorului, telefon/ fax: 0232-275.568, persoana de contact Ionut Zlate – expert achizitii.

Data publicarii pe site - 17 iulie 2012

› Invitatie de participare - plicuri cu burduf si separatoare pentru papetarie_1.doc

› Documentatia de atribuire a contractului de achizitie - plicuri cu burduf si separatoare pentru papetarie_1.doc

 

› Carti tiparite

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

Fundatia Alaturi de Voi Romania în calitate de achizitor, cu sediul în Iaşi, Bulevardul strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, cod postal 707316, judetul Iasi, organizează achizitia prin “STUDIU AL PIETEI” pentru:

 

„Carti tiparite

                                                                                           

Cod CPV

22110000 – 4  – Carti tiparite (Rev. 2)

 

Se vor depune oferte pentru intregul volum de produse solicitat. Nu se acceptă oferte parţiale.

Nu se acceptă oferte alternative.

Sursa de finantare: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resusrelor Umane 2007 – 2013.

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Proiect: Alianta pentru dezvoltarea economiei sociale - POSDRU/84/6.1/S/51204

Perioada de derulare a contractului: 2 (doua) luni incepand cu data semnarii acestuia de catre ambele parti.

Termen de plata: 100 % - in termen de maxim 15 zile de la livrare la sediul beneficiarului, dupa  semnarea procesului verbal de receptie.

Documentatia de atribuire a contractului pentru produsele de mai sus este disponibila in mod gratuit prin accesul direct si nerestrictionat la fisierul electronic disponibil la adresa proprie de internet www.alaturidevoi.ro

Ofertele se vor depune la sediul achizitorului, Fundatia ADV Romania, din Iasi, strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, cod postal 707316, judetul Iasi, până la data de 23.07.2012, ora 11.00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Fundatiei ADV Romania, în data de 23.07.2012 orele 12.00 şi pot participa persoane juridice române/străine, care au calitatea de furnizori ai produselor solicitate, conform condiţiilor Documentaţiei de atribuire.

Criteriul de atribuire este „pretul cel mai scazut”.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul achizitorului, telefon/ fax: 0232-275.568, persoana de contact Ionut Zlate – expert achizitii.

Data publicarii pe site - 16 iulie 2012

› invitatie de participare - carti tiparite_2.doc

› Documentatia de atribuire a contractului de achizitie - carti tiparite_2.doc

 

› Hartie copiator si bibliorafturi

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

Fundatia Alaturi de Voi Romania în calitate de achizitor, cu sediul în Iaşi, strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, cod postal 707316, judetul Iasi, organizează achizitia prin “STUDIU AL PIETEI” pentru:

 

„Hartie copiator si bibliorafturi”

                                                                                           

Coduri CPV

30197643 – 5 – Hartie pentru fotocopiatoare (Rev. 2)

30197210 – 1 – Bibliorafturi (Rev. 2)

 

Se vor depune oferte pentru intregul volum de produse solicitat. Nu se acceptă oferte parţiale.

Nu se acceptă oferte alternative.

 

Sursa de finantare: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resusrelor Umane 2007 – 2013.

 

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

 

Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

 

Proiect: Alianta pentru dezvoltarea economiei sociale - POSDRU/84/6.1/S/51204

 

Perioada de derulare a contractului: 1 (una) luna incepand cu data semnarii acestuia de catre ambele parti.

 

Termen de plata: 100 % - in termen de maxim 15 zile de la livrare la sediul beneficiarului, dupa  semnarea procesului verbal de receptie.

 

Documentatia de atribuire a contractului pentru produsele de mai sus este disponibila in mod gratuit prin accesul direct si nerestrictionat la fisierul electronic disponibil la adresa proprie de internet www.alaturidevoi.ro.

 

Ofertele se vor depune la sediul achizitorului, Fundatia ADV Romania, din Iasi, strada Bazinelor nr. 5, sat Uricani, comuna Miroslava, cod postal 707316, judetul Iasi, până la data de 12.07.2012, ora 10.00.

 

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Fundatiei ADV Romania, în data de 12.07.2012 orele 11.00 şi pot participa persoane juridice române/străine, care au calitatea de furnizori ai produselor solicitate, conform condiţiilor Documentaţiei de atribuire.

 

Criteriul de atribuire este „pretul cel mai scazut”.

 

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul achizitorului, telefon/ fax: 0232-275.568, persoana de contact Ionut Zlate – expert achizitii.

Data publicarii pe site - 05 iulie 2012

› Invitatie de participare - hartie copiator si bibliorafturi_1.doc

› Documentatia de atribuire a contractului de achizitie - hartie copiator si bibliorafturi_1.doc

 

› Servicii de curatenie

 

INVITATIE DE PARTICIPARE


Fundatia Alaturi de Voi Romania în calitate de achizitor, cu sediul în Iaşi, Bulevardul Chimiei nr. 12, etaj 1, organizează achizitia prin “STUDIU DE PIATA” pentru:

 

"Servicii de curatenie”   

 

Cod CPV

90910000 – 9 – Servicii de curatenie (Rev. 2)

 

Se vor depune oferte pentru intregul volum de servicii solicitat. Nu se acceptă oferte parţiale.

Nu se acceptă oferte alternative.

 

Sursa de finantare: Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resusrelor Umane 2007 – 2013.

 

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

 

Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

 

Proiect: Alianta pentru dezvoltarea economiei sociale - POSDRU/84/6.1/S/51204

 

Perioada de derulare a contractului: 13 luni (1 iunie 2012 – 30 iunie 2013).

 

Termen de plata: plata se va face in luna urmatoare prestarii serviciului in maxim 30 de zile, in baza facturii fiscale emise. Factura va fi emisa in baza consemnarilor efectuate in registrul de curatenie care se va afla la secretariatul fundatiei si care va trebui completat de catre ambele parti dupa finalizarea fiecarui serviciu de curatenie.


Documentatia de atribuire a contractului pentru serviciile de mai sus este disponibila in mod gratuit prin accesul direct si nerestrictionat la fisierul electronic disponibil la adresa proprie de internet www.alaturidevoi.ro.

 

Ofertele se vor depune la sediul achizitorului, Fundatia ADV Romania, din Iasi Bd. Chimiei nr. 12, etaj 1, până la data de 31.05.2012, ora 10.00.

 

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Fundatiei ADV Romania, în data de 31.05.2012 orele 11.00 şi pot participa persoane juridice române/străine, care au calitatea de furnizori ai serviciilor solicitate, conform condiţiilor Documentaţiei de atribuire.

 

Criteriul de atribuire este „pretul cel mai scazut”.

 

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic la sediul achizitorului, telefon/ fax.0232-275.568, persoana de contact Ionut Zlate – expert achizitii.

Data publicarii pe site - 24 mai 2012

› Invitatie de participare - servicii de curatenie_1.doc